• İşəgötürən
  Şirkət
 • Yer
  Bakı, Azərbaycan
 • Əlavə edilib
  2022-07-17
 • Bitmə vaxtı
  2022-08-31
Şirkət
Tam ştat

Kriptoqrafiya

Şirkət | 2022-07-17

Müasir kriptoqrafiyanın predmeti informasiyanı bədniyyətlinin müəyyən əməllərindən mühafizə etmək üçün istifadə edilən informasiya çevirmələridir. Kriptoqrafiya konfidensiallığı, bütövlüyə nəzarəti, autentikasiyanı və müəlliflikdən imtinanın qeyri-mümkünlüyünü təmin etmək üçün tətbiq edilir.

İş öhdəlikləri

Riyazi və analitik biliklərə sahib olmalı 

Kompüter sistemləri ilə işləməyi bacarmalı 

Dəqiq olmalı

Qraflar nəzəriyyəsini bilməli

Web-texnologiyası ilə işləməyi başarmalı

Program təminatı və sistemləri ilə işləməyi bacarmalı

Proqramlaşdırmanı bilməli

Şəbəkələr, mühafizə,kriptoqrafiya,süni intelekt,verilənlər bazası,ədədi analiz kimi anlayışları kavramalı

Proqramlaşdırma dilləri,proqram təminatı mühəndisliyi,bionformatika kimi nəzəri biliklərə sahib olmalı

Məsuliyyət və təşəbbüskarlıq

Məntiqi təfəkkür

Güclü yaddaş

Analitik düşüncə

Təhsil tələbləri

Ali

İş tələbləri

-Tətbiqi problemlərin riyazi və alqoritmik modelləşdirmə modellərini
-İnformasiyanı emal etmək
-İnformasiyanın saxlanılması və tətbiqini təmin etməli
-Alqoritmlər hazırlamaq
-Kompüterin proqram və aparat təminatının performansını ölçməli
-Sənaye sahəsində baş vermiş problemi həll etmək üçün proqram təminatı hazırlamalı
-Texnologiya və kompüter qurğularının idarəetmə sistemlərindən istifadə etmək
-Elmi məqalələr və elmi-texniki hesabatlar hazırlamaq
-Elmi və texniki işin təşkilində iştrak,nəzarət və qərarlar qəbul etmək,habelə perspektivləri təyin etmək
-Tətqiqat seminarlarında,konfranslarda,simpoziumlarda iştrak etmək