• İşəgötürən
  Şirkət
 • Yer
  Bakı, Azərbaycan
 • Əlavə edilib
  2022-06-13
 • Bitmə vaxtı
  2022-07-13
Şirkət
Tam ştat

Elektronika

Şirkət | 2022-06-13

-Cihazqayirma və avtomatlaşdırma (cihaz və idarə etmə) və ya elektrik mühəndisi sahəsində biliklərə sahib olmaq

-Elektrik sxemlərinin dövrə diaqramlarını dərindən bilmək və inkşaf etdirmək

-Elektronika,röle avtomatlaşdırması, məişət sahəsindəki elektrik şəbəkələri,elektrik sxemlərinin oxunması və tərtib edilməsi haqqında əsas biliklərə sahib olmaq

-Elektrik dövrələrini oxumaq və düzəltmə bacarığı 

-Elektrik avadanlıqıarı ilə iş təcrübəsi

-Təməldə qoyulmuş və elektrik qurğularının işinə təsir edən fiziki proseslərin başa düşmək 

-Tam cihazların yığılması prinsiplərini başa düşmək

-Sənaye müəssəsində elektrik enerjisi təchizatı əsaslarına sahib olmaq

-Elektrik qurğularının təhlükəsiz istismarı qaydalarını bilmək

-Dəqiqlik

-Fizika və riyaziyyat elmlərini dərindən bilmək 

-Şəbəkə yükünün hesablamağı bacarmaq

-Peşəkar dizayn kompüter proqramlarında işləmək bacarığı

 

İş öhdəlikləri

-Enerji təchizatı sistemlərinin dizaynı
-Elektrik avadanlıqlarının dizaynı
-Müəssisənin balansında olan elektrik şəbəkələrinin istismarını təşkil etmək və texniki xidmət göstərmək
-Elektrik mühərriklər,elektrik avadanlıqları və daxili naqillərə baxışların keçirilməsi və onlara nəzarət
-Elektrik enerjisindən rasional istifadə etmək və diglər işçilər tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsinə cavabdeh olmaq
-Elektrik enerjisinin paylanması ilə əlaqədar proseslərin dizaynı ilə məşğul olmaq
-Elektrik enerjisinin istismarına və idarə edilməsinə nəzarət etmək
-Müxtəlif cihazlarda elektrik cihazlarının,elektrik dövrələrin tənzimlənməsi,təmiri ilə məşğul olmaq
-Ticarət obyektlərində kommutatorların bağlanması və kəsilməsi ilə məşğul olmaq
-Ticarət obyektlərindəki kabellər və məftillər və digər elektrik işlərini yerinə yetirmək
-İstifadəçiləri şəbəkəyə bağlamaq
-Daxili və xarici işıqlandırma üçün layihələrin inkşafı
-Generasiya qurğularının elektrik şəbəkəsinə qoşulması üçün layihələrin hazırlanması
-Enerji təchizatı sistemlərinə texniki xidmət göstərmək

Təhsil tələbləri

Ali