İstifadə şərtləri

Versiya 1.0

https://div.az saytında yerləşən Div.Az veb saytı Div.AZ-a məxsus olan müəllif hüquqları ilə qorunan bir əsərdir. Saytın müəyyən xüsusiyyətləri bu cür xüsusiyyətlərlə əlaqəli Saytda yerləşdiriləcək əlavə qaydalara, şərtlərə və ya qaydalara tabe ola bilər.

Bütün bu əlavə şərtlər, təlimatlar və qaydalar bu Şərtlərə istinad etməklə daxil edilmişdir.

Bu İstifadə Qaydaları, Saytdan istifadənizə nəzarət edən qanuni məcburi şərtləri təsvir etmişdir. SAYTA GİRİB, BU ŞƏRTLƏRƏ UYĞUN OLursunuz və bu Şartlara daxil olmaq üçün səlahiyyətiniz və imkanlarınız olduğunu ifadə edirsiniz. SAHƏDƏ OLMAQ ÜÇÜN ƏN GÖRƏ 18 YAŞ OLMALIDIR. BU ŞƏRTLƏRİN BÜTÜN MÜDDƏALARI ilə razılaşmırsınızsa, SAYTA GİRMƏYƏ VƏ YA DA İSTİFADƏ ETMƏYİN.

Bu şərtlər mübahisələri həll etmək və ayrıca bir mübahisə vəziyyətində əldə edə biləcəyiniz vasitələrin məhdudlaşdırılması üçün fərdi qaydada arbitraj Bölmə 10.2-dən istifadəni tələb edir.

Sayta giriş

Bu Şərtlərə tabedir. Şirkət sizə yalnız şəxsi, qeyri-kommersiya istifadəniz üçün Sayta daxil olmaq üçün köçürülə bilməyən, müstəsna olmayan, geri alınacaq, məhdud bir lisenziya verir.

Müəyyən məhdudiyyətlər. Bu Şərtlərdə sizə təsdiq edilmiş hüquqlar aşağıdakı məhdudiyyətlərə tabedir: (a) Saytı satmayacaqsınız, icarəyə götürməyəcəksiniz, icarəyə verməməlisiniz, təhvil verməməlisiniz, yaymamalısınız, ev sahibliyi etməyəcəksiniz və ya başqa şəkildə ticari istismar etməyəcəksiniz; (b) Saytın hər hansı bir hissəsini dəyişdirməyəcəksiniz, türev əsərləri verməyəcəksiniz, sökməyəcəksiniz, tərtib etmirsiniz və ya tərtib edə bilməzsiniz; (c) bənzər və ya rəqabətli bir veb sayt yaratmaq üçün Sayta daxil olmayacaqsınız; və (d) burada açıq şəkildə göstərilən hallar xaricində Saytın heç bir hissəsi kopyalanamaz, çoxaldıla bilməz, paylanmaz, yenidən nəşr oluna, yüklənə, nümayiş oluna, yerləşdirilə və ya başqa formada və ya hər hansı bir şəkildə başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, gələcək azad, yeniləmə və ya Saytın funksionallığına digər əlavə bu Qaydalara tabedir. Saytdakı bütün müəllif hüquqları və digər mülkiyyət bildirişləri bütün nüsxələrində saxlanılmalıdır.

Şirkət sizə bildiriş verməklə və ya bildirmədən Saytın dəyişdirmə, dayandırma və ya dayandırma hüququnu özündə saxlayır. Saytın və ya hər hansı bir hissənin dəyişdirilməsi, kəsilməsi və ya ləğv edilməsinə görə şirkətin sizin və ya hər hansı bir üçüncü tərəfin qarşısında məsuliyyət daşımayacağını təsdiqlədiniz.

Dəstək və ya Baxım yoxdur. Şirkətin Saytla əlaqəli sizə hər hansı bir dəstək vermək öhdəliyi olmayacağına razısınız.

Təmin edə biləcəyiniz hər hansı bir İstifadəçi Məzmunu istisna olmaqla, Saytdakı və onun məzmundakı müəllif hüquqları, patentləri, ticarət nişanları və ticarət sirləri daxil olmaqla, bütün intellektual mülkiyyət hüquqlarının Şirkətə və ya şirkətin təchizatçılarına məxsus olduğunu bilirsiniz. Qeyd edək ki, bu Şərtlər və Sayta daxil olmaq, Bölmə 2.1-də ifadə edilmiş məhdud giriş hüquqları xaricində sizə heç bir hüquq, mülkiyyət və ya hər hansı bir intellektual mülkiyyət hüququ vermir. Şirkət və onun təchizatçıları bu Şərtlərdə verilməmiş bütün hüquqları qoruyurlar.

İstifadəçi məzmunu

İstifadəçi məzmunu. "İstifadəçi Məzmunu" bir istifadəçinin Sayta təqdim etdiyi hər hansı bir məlumat və məzmun deməkdir. İstifadəçi məzmununa görə yalnız məsuliyyət daşıyırsınız. İstifadəçi Məzmununuzun istifadəsi ilə bağlı bütün riskləri daşıyırsınız. Bununla istifadəçi məzmununun məqbul istifadə qaydalarımızı pozmadığını təsdiqləyirsiniz. İstifadəçi məzmununuzun Şirkət tərəfindən təmin edildiyi, sponsorlandığı və ya təsdiqlədiyi bir şəkildə başqalarını təmsil edə və ya ifadə edə bilməzsiniz. İstifadəçi məzmununa görə yalnız siz cavabdeh olduğunuz üçün özünüzü məsuliyyətə cəlb edə bilərsiniz. Şirkət göndərdiyiniz hər hansı bir İstifadəçi Məzmununun ehtiyat nüsxəsini çıxarmaq məcburiyyətində deyil; Bundan əlavə, İstifadəçi Məzmununuz istənilən vaxt sizə bildirilmədən silinə bilər. İstəsəniz, İstifadəçi Məzmununun öz ehtiyat nüsxələrini çıxarmaqdan yalnız siz cavabdehsiniz.

Bununla siz Şirkətə çoxaltmaq, yayımlamaq, ictimaiyyətə göstərmək və yerinə yetirmək, türev əsərlərini hazırlamaq, digər əsərlərə daxil etmək və başqa bir şəkildə istifadəçi məzmununuzdan istifadə etmək və istismar etmək üçün geri dönməz, müstəsna, telifsiz və tam ödənişli bir dünya lisenziyası verirsiniz. yalnız İstifadəçi Məzmununuzu Sayta daxil etmək məqsədi ilə yuxarıdakı hüquqların alt lisenziyalarını vermək. Bununla siz İstifadəçi Məzmununa dair mənəvi hüquq və ya atribut iddialarından və iddialarından geri dönmədən imtina edirsiniz.

Qəbul edilə bilən istifadə qaydaları. Aşağıdakı şərtlər "Qəbul edilə bilən istifadə qaydalarımızı" təşkil edir: Saytdan hər hansı bir İstifadəçi Məzmunu toplamaq, yükləmək, ötürmək, göstərmək və ya yaymaq üçün istifadə etməməyinizi qəbul edirsiniz (i) hər hansı bir üçüncü tərəf haqqını və ya hər hansı bir intellektual mülkiyyəti və ya mülkiyyət hüququnu pozan; (ii) qanunsuz, təcavüzkar, təhqiramiz, işgəncə verən, təhdid edən, zərərli, başqasının şəxsi həyatına müdaxilə edən, kobud, böhtan verən, yalançı, qəsdən aldadan, alçaq, pornoqrafik, ədəbsiz, açıq şəkildə təhqir edən, irqçiliyi, təəssübkeşliyi, nifrəti və ya fiziki cəhətdən təşviq edən hər hansı bir qrupa və ya şəxsə qarşı hər cür zərər; (iii) yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün hər hansı bir şəkildə zərərli olan; və ya (iv) hər hansı bir üçüncü tərəfin qoyduğu hər hansı bir qanunu, tənzimləməni və ya öhdəlikləri və ya məhdudiyyətləri pozan.

Əlavə olaraq, aşağıdakılarla razılaşırsınız: (i) bir kompüter sisteminə və ya məlumatlarına zərər vermək və ya dəyişdirmək üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı bir proqramı yükləməyiniz, ötürməməyiniz və ya Sayt vasitəsilə yaymamağınız; (ii) Sayt vasitəsilə istənilməyən və ya icazəsiz reklam, tanıtım materialları, lazımsız poçt, spam, zəncirvari məktublar, piramida sxemləri və ya hər hansı digər surətdə və ya istənilməyən mesajlar göndərmək; (iii) Saytdan digər istifadəçilərlə bağlı onların razılığı olmadan məlumat və ya məlumat yığmaq, toplamaq, toplamaq və ya toplamaq üçün istifadə etmək; (iv) Sayta qoşulmuş serverlərə və ya şəbəkələrə müdaxilə etmək, pozmaq və ya lazımsız yük yaratmaq və ya bu cür şəbəkələrin qaydalarını, siyasətlərini və ya prosedurlarını pozmaq; (v) istər şifrə istərsə də hər hansı digər yolla sayta icazəsiz giriş əldə etmək cəhdi; (vi) hər hansı digər istifadəçinin Saytdan istifadəsinə və ondan istifadə etməsinə təcavüz etmək və ya müdaxilə etmək; və ya (vi) Saytda birdən çox hesab yaratmaq və ya Saytda avtomatik axtarışlar, istəklər və ya sorğular yaratmaq üçün proqram və ya avtomatlaşdırılmış agentlər və ya skriptlərdən istifadə etmək.

Hər hansı bir İstifadəçi Məzmununu nəzərdən keçirmək və Qəbul Edilən İstifadə Siyasətini və ya bu Şərtlərin hər hansı digər müddəalarını pozduğunuz və ya başqa bir şəkildə bizim və ya başqa bir şəxs üçün məsuliyyət yaratdığınız təqdirdə sizə qarşı araşdırma aparmaq və / və ya müvafiq qərar qəbul etmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq. Bu cür fəaliyyət, İstifadəçi Məzmununun silinməsini və ya dəyişdirilməsini, Bölmə 8-ə uyğun olaraq Hesabınıza xitam verilməsini və / və ya hüquq-mühafizə orqanlarına bildirilməsini əhatə edə bilər.

Şirkətlə Saytla bağlı hər hansı bir rəy və ya təklif verdiyiniz təqdirdə, belə Əlaqə ilə əlaqədar bütün hüquqları Şirkətə tapşırırsınız və Şirkətin bu Əlaqə və əlaqəli məlumatları uyğun hesab etdiyi qaydada istifadə etmək və tam şəkildə istifadə etmək hüququna sahib olduğunu qəbul edirsiniz. Şirkət Şirkətə verdiyiniz hər hansı bir geribildirimi məxfi və qeyri-mülkiyyət kimi qəbul edəcəkdir.

Saytın istifadəsi və ya (a) istifadəsi ilə əlaqədar olaraq ortaya çıxan hər hansı bir üçüncü tərəf tərəfindən irəli sürülən hər hansı bir tələb və ya tələbdən Şirkəti və onun zabitlərini, işçilərini və agentlərini, məsrəflər və vəkil haqları daxil olmaqla zərərsizləşdirməyə və ödəməyə razı olduğunuzu; (b) bu Şərtləri pozduğunuz, (c) müvafiq qanun və qaydaları pozduğunuz və ya (d) İstifadəçi Məzmununuz. Şirkət, bizə təzminat ödəməli olduğunuz hər hansı bir məsələdə müstəsna müdafiə və nəzarəti öz üzərinə götürmək hüququnu özündə saxlayır və bu iddiaların müdafiəsi ilə əməkdaşlıq etməyi qəbul edirsiniz. Siz şirkətin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan heç bir məsələni həll etməməyi qəbul edirsiniz. Şirkət bu cür iddia, hərəkət və ya bundan xəbərdar olduqdan sonra hər hansı bir iş barədə sizə məlumat vermək üçün ağlabatan səylərdən istifadə edəcəkdir.

Üçüncü Şəxslərin Bağlantıları və Reklamları; Digər istifadəçilər

Üçüncü Şəxslərin Bağlantıları və Reklamları. Saytda üçüncü tərəflərin veb saytlarına və xidmətlərinə bağlantılar və / və ya üçüncü tərəflər üçün reklamlar göstərilə bilər. Bu cür Üçüncü Şəxs Bağlantıları və Reklamları Şirkətin nəzarəti altında deyildir və Şirkət heç bir Üçüncü Şəxs Bağlantıları və Reklamlarına görə məsuliyyət daşımır. Şirkət bu Üçüncü Şəxs Bağlantıları və Reklamlarına yalnız sizin üçün asanlıqla giriş təmin edir və Üçüncü Şəxslər Bağlantıları və Reklamları ilə əlaqədar hər hansı bir nəzərdən keçirmir, təsdiq etmir, izləmir, təsdiqləmir, zəmanət vermir və ya hər hansı bir təqdimat etmir. Bütün Üçüncü Şəxslər Links və Reklamlarını öz riskinizdə istifadə edirsiniz və bunu etmək üçün uyğun bir ehtiyat və mülahizə səviyyəsi tətbiq etməlisiniz. Üçüncü Şəxs Bağlantıları və Reklamlarından hər hansı birini tıkladığınızda, üçüncü tərəfin məxfiliyi və məlumat toplama praktikaları da daxil olmaqla, üçüncü tərəfin şərtləri və qaydaları tətbiq olunur.

Digər istifadəçilər. Hər bir Sayt istifadəçisi öz İstifadəçi Məzmununa və hamısına cavabdehdir. İstifadəçi Məzmununa nəzarət etmədiyimiz üçün, istər sizin, istərsə də başqaları tərəfindən təmin edilmiş istifadəçi məzmununa görə məsuliyyət daşımadığımızı qəbul edir və qəbul edirsiniz. Razılaşırsınız ki, şirkət bu cür qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində yaranan zərər və ziyana görə məsuliyyət daşımır. Sizinlə hər hansı bir Sayt istifadəçisi arasında mübahisə varsa, qarışmaq məcburiyyətində deyilik.

Bununla Şirkəti və zabitlərimizi, işçilərimizi, agentlərimizi, varislərimizi sərbəst buraxır və sonsuza qədər azad edir və bu vəzifədən imtina edir və imtina edir, hər keçmişi, indiki və gələcək mübahisəni, iddianı, mübahisəni, tələbi, hüququ, öhdəliyini, məsuliyyətini, Saytdan birbaşa və ya dolayı olaraq yaranan və ya ortaya çıxan və ya birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli olan hər növ və təbiətdəki hərəkət və səbəb. Bir Kaliforniya sakinisinizsə, yuxarıdakılarla əlaqədar olaraq Kaliforniya mülki məcəlləsinin 1542-ci maddəsindən imtina edirsiniz, burada deyilir: "ümumi bir açıqlama, kreditorun onun lehinə mövcud olduğunu bilmədiyi və ya şübhələndiyi iddialara şamil edilmir. sərbəst buraxılışın vaxtı, əgər onun bildiyi halda borclu ilə həllinə maddi təsir göstərməlidirsə."

Cookilər və Veb İşarələri. Hər hansı bir veb sayt kimi, Div.Az da ‘cookilərdən’ istifadə edir. Bu cookilər, ziyarətçilərin üstünlükləri və veb saytdakı ziyarətçilərin daxil olduqları və ya ziyarət etdikləri səhifələr daxil olmaqla məlumatları saxlamaq üçün istifadə olunur. Məlumat ziyarətçilərin brauzer növü və / və ya digər məlumatlar əsasında veb səhifəmizin məzmununu fərdiləşdirərək istifadəçilərin təcrübəsini optimallaşdırmaq üçün istifadə olunur.

Google DoubleClick DART Cookie. Google saytımızın üçüncü tərəf satıcılarından biridir. Saytımızın ziyarətçilərinə www.website.com və digər internet saytlarını ziyarət etdikləri üçün reklam vermək üçün DART cookieləri kimi tanınan cookielərdən də istifadə edir. Bununla birlikdə, ziyarətçilər aşağıdakı URL-də Google reklam və məzmun şəbəkəsi Məxfilik Siyasətini ziyarət edərək DART cookielərinin istifadəsini rədd edə bilərlər - https://policies.google.com/technologies/ads

Reklam Tərəfdaşlarımız. Saytımızdakı bəzi reklamçılar cookielərdən və veb mayaklardan istifadə edə bilər. Reklam tərəfdaşlarımız aşağıda verilmişdir. Hər bir reklam tərəfdaşımızın istifadəçi məlumatlarına dair siyasətlərinə görə öz Məxfilik Siyasəti var. Daha asan daxil olmaq üçün aşağıdakı Məxfilik Siyasətlərinə hiperlink verdik.

Rədd etmə

Sayt "olduğu kimi" və "mövcud olduğu halda" təmin edilir və şirkət və tədarükçülər, bütün zəmanətlər və ya ticarət şərtləri daxil olmaqla açıq, nəzərdə tutulmuş və ya qanunla təsdiqlənmiş istənilən zəmanət və şərtlərdən açıq şəkildə imtina edirlər. , müəyyən bir məqsədə uyğunluq, ad, sakit həzz, dəqiqlik və ya pozuntu. Biz və təchizatçılarımız saytın tələblərinizə cavab verəcəyini, fasiləsiz, vaxtında, təhlükəsiz və ya səhvsiz istifadəyə veriləcəyini və ya dəqiq, etibarlı, viruslar və ya digər zərərli kodlardan azad, tam, qanuni olacağına zəmanət vermirik. və ya təhlükəsizdir. Mövcud qanunvericilik saytla bağlı hər hansı bir zəmanət tələb edirsə, bütün bu zəmanətlər ilk istifadəyə verildiyi tarixdən etibarən doxsan (90) gün ilə məhdudlaşır.

Bəzi yurisdiksiyalar nəzərdə tutulan zəmanətlərin istisna edilməsinə icazə vermədiyi üçün yuxarıdakı istisna sizə aid olmaya bilər. Bəzi yurisdiksiyalar, nəzərdə tutulmuş bir zəmanətin nə qədər davam etməsinə dair məhdudiyyətlərə icazə vermirlər, bu səbəbdən yuxarıdakı məhdudiyyət sizə aid olmaya bilər.

Məsuliyyət məhdudiyyəti

Qanunla icazə verilən maksimum dərəcədə, heç bir halda şirkət və ya təchizatçılarımız itirilmiş mənfəət, itirilmiş məlumatlar, əvəzedici məhsulların satınalma xərcləri və ya dolayı, nəticəli, nümunəvi, təsadüfi, heç bir halda sizin və ya hər hansı bir üçüncü tərəfin qarşısında məsuliyyət daşımır. bu şərtlərdən irəli gələn və ya bununla əlaqəli xüsusi və ya cəza ziyanları və ya saytdan istifadə etməyiniz və ya şirkətə bu zərərin verilməsi ehtimalı barədə məlumat verilsə də saytdan istifadə edə bilməməyiniz. Sayta daxil olmaq və istifadə öz mülahizənizə və riskinizə aiddir və cihazınıza və ya kompüter sisteminizə dəyən ziyan və ya bunun nəticəsində yaranan məlumatların itirilməsinə görə yalnız siz məsuliyyət daşıyacaqsınız.

Qanunla icazə verilən maksimum dərəcədə, burada əksinə olan hər hansı bir şeyə baxmayaraq, bu müqavilədən irəli gələn və ya bununla əlaqəli hər hansı bir ziyana görə sizə olan məsuliyyətimiz hər zaman maksimum əlli ABŞ dolları ilə məhdudlaşdırılacaq ($ 50). Birdən çox iddianın mövcudluğu bu həddi genişləndirməyəcəkdir. Təchizatçılarımızın bu müqavilədən irəli gələn və ya bununla əlaqəli hər hansı bir məsuliyyət daşımayacaqlarını qəbul edirsiniz.

Bəzi yurisdiksiyalar təsadüfi və ya sonrakı ziyanlara görə məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasına və ya istisna edilməsinə icazə vermirlər, bu səbəbdən yuxarıdakı məhdudiyyət və ya istisna sizin üçün tətbiq olunmayacaqdır.

Müddət və xitam. Bu Bölməyə tabe olaraq, Saytdan istifadə edərkən bu Qaydalar tam qüvvədə qalacaqdır. Saytın istifadəsi hüquqlarını istənilən vaxt hər hansı bir səbəbdən öz mülahizəmizə görə dayandırmaq və ya ləğv edə bilərik. Bu Şərtlər hüququ ləğv edildikdə, Hesabınız və Sayta daxil olmaq və istifadə etmək hüququ dərhal ləğv ediləcəkdir. Hesabınızın ləğvi, hesabınızla əlaqəli İstifadəçi Məzmununun canlı məlumat bazalarımızdan silinməsini əhatə edə biləcəyini başa düşürsünüz. Bu Şərtlərə əsasən hüquqlarınızın ləğvi üçün şirkət sizin üçün heç bir məsuliyyət daşımır. Bu Şərtlərdəki hüquqlarınız ləğv edildikdən sonra da bu Şərtlərin aşağıdakı müddəaları qüvvədə qalacaq: Bölmələr 2 ilə 2.5, Bölmə 3 və Bölmələr 4 ilə 10 arasında.

Müəllif hüquqları siyasəti.

Şirkət başqalarının intellektual mülkiyyətinə hörmət edir və Saytımızın istifadəçilərindən də bunu etmələrini xahiş edir. Saytımızla əlaqəli, hər hansı bir pozuntu materialının silinməsini və müəllif hüququ da daxil olmaqla intellektual mülkiyyət hüquqlarının təkrarən pozucusu olan onlayn saytımızın istifadəçilərinin ləğv edilməsini təmin edən müəllif hüquqları qanunlarına uyğun bir siyasət qəbul etdik və tətbiq etdik. İstifadəçilərimizdən birinin Saytımızın istifadəsi yolu ilə bir əsərdə müəllif hüquqlarını (qanunlarını) qanunsuz olaraq pozduğuna inanırsınızsa və iddia edilən pozuntu materialının silinməsini istəyirsinizsə, yazılı bildiriş şəklində aşağıdakı məlumatlar (uyğun olaraq) 17 USC § 512 (c)) -ə qədər, Müəllif Hüquqları Agentimizə təqdim edilməlidir:

  • fiziki və ya elektron imzanız;
  • pozulduğunu iddia etdiyiniz müəllif hüququ ilə qorunan əsər (lər) in müəyyən edilməsi;
  • xidmətlərimizdə pozulduğunu iddia etdiyiniz və çıxartmağımızı xahiş etdiyiniz materialların müəyyənləşdirilməsi;
  • bu cür materialı tapmaq üçün bizə imkan verən kifayət qədər məlumat;
  • adresiniz, telefon nömrəniz və e-mail adresiniz;
  • etiraz edilən materialdan istifadənin müəllif hüququ sahibi, onun nümayəndəsi və ya qanun çərçivəsində icazə verilmədiyinə inandığınıza dair bir ifadə; və
  • bildirişdəki məlumatların doğru olduğuna və yalan məlumat verildiyi üçün ya pozulduğu iddia edilən müəllif hüququnun sahibi olduğunuza və ya müəllif hüququ sahibinin adından hərəkət etmə səlahiyyətiniz olduğuna dair bir ifadə.

Xahiş edirik unutmayın ki, 17 USC uyğun olaraq. § 512 (f), yazılı bildirişdə maddi faktların təhrif edilməsi şikayətçi tərəfi yazılı bildiriş və müəllif hüququ pozuntusu iddiası ilə əlaqədar çəkdiyimiz zərərlər, xərclər və vəkil haqları üçün avtomatik olaraq məsuliyyətə cəlb edir.

Ümumi

Bu Qaydalar hərdən-birə yenidən nəzərdən keçirilməlidir və hər hansı bir əhəmiyyətli dəyişiklik edəriksə, bizə təqdim etdiyiniz son e-poçt ünvanınıza bir e-poçt göndərərək və / və ya dəyişikliklər barədə bildiriş yerləşdirərək bildiriş verə bilərik. Sayt. Bizə ən cari e-poçt adresinizi təqdim etməyinizə cavabdehsiniz. Bizə təqdim etdiyiniz son e-poçt ünvanı etibarlı olmadığı təqdirdə, bu cür bildiriş olan e-poçt göndərməyimiz, bildirişdə təsvir olunan dəyişikliklər barədə təsirli bir bildiriş təşkil edəcəkdir. Bu Şərtlərdə edilən hər hansı bir dəyişiklik, sizə bir e-poçt bildirişi göndərməyimizdən sonrakı otuz (30) təqvim günü və ya Saytda dəyişikliklər barədə bildiriş göndərməyimizdən sonra otuz (30) təqvim günü əvvəlində qüvvəyə minəcəkdir. Bu dəyişikliklər Saytımızın yeni istifadəçiləri üçün dərhal qüvvəyə minəcəkdir. Bu dəyişikliklər barədə xəbərdarlıq edildikdən sonra Saytımızın davamlı istifadəsi, bu dəyişiklikləri qəbul etdiyinizi və bu dəyişikliklərin şərtləri ilə bağlanacağına dair razılığınızı göstərir. Mübahisələrin həlli. Xahiş edirəm bu Arbitraj Müqaviləsini diqqətlə oxuyun. Şirkətlə müqavilənizin bir hissəsidir və hüquqlarınızı təsir edir. MƏCBURİ BAĞLAMA ARBITRASYONU VƏ SINIF FƏALİYYƏTİ VERİCİ prosedurlarını ehtiva edir.

Arbitraj Sazişinin tətbiqi. Qaydalarla və ya kiçik iddialar məhkəməsində həll edilə bilməyən Şartlar və ya Şirkət tərəfindən təqdim olunan hər hansı bir məhsulun və ya xidmətin istifadəsi ilə əlaqədar bütün iddialar və mübahisələr, bu Arbitraj Sazişinin şərtlərinə əsasən fərdi qaydada məcburi arbitraj yolu ilə həll edilir. Başqa bir razılıq olmadıqca, bütün arbitraj məhkəmələri İngilis dilində aparılır. Bu Arbitraj Sazişi Sizə və Şirkətə və hər hansı törəmə müəssisələrə, iştirakçılara, agentlərə, işçilərə, faizlə maraqlanan sələflərə, varislərə və vəzifələndiricilərə, habelə bütün səlahiyyətli və ya icazəsiz istifadəçilərə və ya şərtlər çərçivəsində təqdim olunan xidmətlərin və ya malların faydalanıcılarına aiddir.

Bildiriş Tələbi və Qeyri-rəsmi Mübahisələrin Həlli. Tərəflərdən hər biri arbitraj istəmədən əvvəl, tərəf əvvəlcə digər tərəfə yazılı bir iddia və ya mübahisənin mahiyyətini və əsasını izah edən Mübahisəli Bildiriş və istənilən azadolmanı göndərməlidir. Şirkətə bildiriş göndərilməlidir: Bakı, Azərbaycan. Bildiriş alındıqdan sonra siz və Şirkət iddia və ya mübahisəni qeyri-rəsmi şəkildə həll etməyə cəhd edə bilərsiniz. Siz və Şirkət bildiriş alındıqdan sonra otuz (30) gün ərzində iddianı və ya mübahisəni həll etmirsinizsə, tərəflərdən biri arbitraj icraatına başlaya bilər. Hər hansı bir tərəf tərəfindən edilən hər hansı bir razılaşma təklifinin məbləği, arbitr tərəflərdən hər hansı birinin haqq qazandığı mükafat miqdarını təyin etdikdən sonra hakimə açıqlana bilməz.

Arbitraj qaydaları. Arbitraj, bu bölmədə göstərildiyi kimi arbitraj təklif edən alternativ bir mübahisəli həll təminatçısı olan Amerika Arbitraj Assosiasiyası vasitəsi ilə başlanacaqdır. AAA-nın hakimlik etməsi mümkün deyilsə, tərəflər alternativ bir ADR Təminatçısı seçməyə razı olacaqlar. ADR Provayderinin qaydaları, bu qaydaların Şartlarla zidd olduğu dərəcələr xaricində arbitrajın bütün aspektlərini tənzimləyir. Arbitrajı tənzimləyən AAA İstehlakçı Arbitraj Qaydaları adr.org saytından və ya AAA-nı 1-800-778-7879 nömrəsinə zəng edərək onlayn əldə etmək mümkündür. Arbitraj tək, bitərəf bir hakim tərəfindən aparılır. İstədiyi mükafatın ümumi məbləğinin On Min ABŞ Dollarından (10.000.00 ABŞ Dolları) az olduğu hər hansı bir iddia və ya mübahisələr, rölyef axtaran tərəfin seçimi ilə, xarici görünüşlərə əsaslanan arbitraj yolu ilə həll edilə bilər. Aranan qərarın ümumi məbləğinin On Min ABŞ Dolları (US $ 10,000.00) və ya daha çox olduğu iddialar və ya mübahisələr üçün məhkəmə hüququ Arbitraj Qaydaları ilə müəyyənləşdiriləcəkdir. Hər hansı bir dinləmə, ABŞ-dan kənarda yaşamadığınız müddətdə və tərəflər başqa cür razılaşmadığınız təqdirdə, yaşayış yerinizdən 100 mil məsafədə bir yerdə keçiriləcəkdir. ABŞ xaricində yaşayırsınızsa, hakim tərəflərə hər hansı bir şifahi dinləmələrin tarixi, saatı və yeri barədə məqbul bir bildiriş verəcəkdir. Hakimin verdiyi hökmə dair hər hansı bir qərar, səlahiyyətli məhkəmənin istənilən məhkəməsində verilə bilər. Hakim sizə arbitraj başlamazdan əvvəl şirkətin sizə verdiyi son həll təklifindən daha böyük bir mükafat verərsə, Şirkət sizə mükafatın böyük hissəsini və ya $ 2,500.00 ödəyəcəkdir. Hər bir tərəf arbitrajdan irəli gələn xərcləri və ödənişləri öz üzərinə götürəcək və ADR Provayderinin haqqı və xərclərindən bərabər pay ödəyəcəkdir.

Görünüşü olmayan Arbitraj üçün Əlavə Qaydalar. Xarici görünüşlü bir arbitraj seçilərsə, arbitraj telefon, onlayn və / və ya yalnız yazılı təqdimatlar əsasında aparılır; konkret qaydada arbitrajı həyata keçirən tərəf seçəcəkdir. Arbitraj tərəflər və ya şahidlər tərəfindən hər hansı bir şəxsi görünüşü əhatə etmir, əgər tərəflər başqa cür razılaşdırmasa.

Vaxt məhdudiyyətləri. Siz və ya şirkət arbitraj aparırsa, məhkəmə iddiası, iddia müddətinə və müvafiq iddia üçün AAA Qaydalarına uyğun olaraq qoyulmuş hər hansı bir müddətdə başlamalı və / və ya tələb olunmalıdır.

Hakim Hakimiyyəti. Arbitraj başlandığı təqdirdə, arbitr sizin və şirkətin hüquq və öhdəliklərinə qərar verəcək və mübahisə digər məsələlərlə birləşdirilməyəcək və ya başqa işlərlə və ya tərəflərlə birləşdirilməyəcəkdir. Hakim, hər hansı bir tələbin hamısının və ya bir hissəsinin pozitiv vəsatətlərini vermək səlahiyyətinə malikdir. Hakim, tətbiq olunan qanun, AAA Qaydaları və Şərtlərinə əsasən bir şəxs üçün mövcud olan pul ziyanlarını ödəmək və bir şəxs üçün mövcud olan hər hansı bir pul olmayan vasitə və ya azadlıq vermək səlahiyyətinə malikdir. Hakim, qərarın əsaslandığı əsas tapıntıları və nəticələrini izah edən yazılı bir qərar və qərar qərarı verir. Hakim, məhkəmə hakiminin fərdi qaydada relyef vermək üçün eyni səlahiyyətə malikdir. Hakimin qərarı qəti və sizin və Şirkət üçün məcburidir.

Münsiflər Məhkəməsindən imtina. TƏRƏFLƏR BU HƏRBİDƏ MƏHKƏMƏYƏ KEÇMƏK VƏ MƏHKƏMƏ VƏ MƏHKƏMƏNİN KARŞISINDA MƏHKƏMƏ VERMƏK KONSTİTUSİYASI VƏ TƏKLİF HÜQUQLARINI VERİR, bunun əvəzinə bütün iddiaların və mübahisələrin bu Arbitraj Sazişinə əsasən arbitraj yolu ilə həll ediləcəyini seçirlər. Arbitraj prosedurları bir qayda olaraq məhkəmədə tətbiq olunan qaydalardan daha məhdud, daha səmərəli və daha ucuz başa gəlir və məhkəmə tərəfindən çox məhdud şəkildə nəzərdən keçirilir. Hər hansı bir əyalətdə və ya federal məhkəmədə sizinlə Şirkətiniz arasında bir arbitraj qərarının boşaldılması və ya icrası üçün bir iddia ilə və ya başqa bir şəkildə hər hansı bir məhkəmə davası ortaya çıxacağı təqdirdə, SİZ VƏ ŞİRKƏT MÜHARİMƏ MƏHKƏMƏSİNƏ BÜTÜN HÜQUQLAR VERİRSİZ, əvəzinə mübahisənin həll olunmasını seçərsiniz. hakim tərəfindən.

Sinif və ya Konsolidasiya Edilmiş İşlərdən imtina. Bu arbitraj müqaviləsi daxilindəki bütün iddialar və mübahisələr sinif əsasında deyil, fərdi qaydada arbitraj edilməli və ya məhkəməyə verilməli və birdən çox müştərinin və ya istifadəçinin iddiaları arbitraj edilə bilməz və ya başqa bir müştərinin iddiaları ilə birlikdə məhkəməyə verilə bilməz. və ya istifadəçi.

Məxfilik. Arbitraj baxışının bütün aspektləri ciddi şəkildə gizlidir. Tərəflər, qanunda başqa cür tələb olunmadığı təqdirdə məxfiliyi qorumağa razıdırlar. Bu bənd bir tərəfin bu Sazişin icrası, arbitraj qərarının icrası və ya sərəncamlı və ədalətli bir kömək istəməsi üçün lazım olan hər hansı bir məlumatı məhkəməyə təqdim etməsinə mane olmur.

Bölünmə. Bu Arbitraj Sazişinin hər hansı bir hissəsi və ya hissələri qanuna uyğun olaraq səlahiyyətli yurisdiksiya məhkəməsi tərəfindən etibarsız və ya icrası mümkün olmadıqda aşkar edilərsə, bu xüsusi hissə və ya hissələrin heç bir qüvvəsi və qüvvəsi olmayacaq və pozulacaq və Sazişin qalan hissəsi tam qüvvə və qüvvədə davam edin.

İmtina etmək hüququ. Bu Arbitraj Sazişində göstərilən hüquq və məhdudiyyətlərdən hər hansı biri və ya hamısı, iddia qaldırıldığı tərəf tərəfindən rədd edilə bilər. Bu imtina bu Arbitraj Sazişinin digər hissələrindən imtina etməyəcək və ya təsir göstərməyəcəkdir.

Razılaşmanın sağ qalması. Bu Arbitraj Müqaviləsi, Şirkətlə münasibətlərinizin ləğv edilməsindən sonra qalacaq.

Kiçik İddialar Məhkəməsi. Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, ya siz, ya da Şirkət kiçik iddialar məhkəməsində fərdi bir iddia qaldıra bilərsiniz.

Təcili Bərabər Yardım. Yuxarıda göstərilən hər halda, tərəflərdən biri, arbitraj gözləyən status-kvonu qorumaq üçün bir əyalət və ya federal məhkəmə qarşısında təcili ədalətli yardım tələb edə bilər. Müvəqqəti tədbirlərin görülməsi üçün tələb bu Arbitraj Sazişinə əsasən hər hansı digər hüquq və ya öhdəliklərdən imtina hesab edilmir.

İddialar Arbitraja tabe deyil. Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, böhtan iddiaları, Kompüter Dələduzluğu və İstismar Qanununun pozulması və qarşı tərəfin patentinin, müəllif hüququ, ticarət nişanı və ya ticarət sirlərinin pozulması və ya mənimsənilməsi iddiaları bu Arbitraj Sazişinə tabe deyil.

Yuxarıda göstərilən Arbitraj Müqaviləsinin tərəflərin məhkəmədə mübahisələndirməsinə icazə verdiyi hər hansı bir vəziyyətdə, tərəflər bununla Kaliforniyanın Hollandiya dairəsində yerləşən məhkəmələrin şəxsi yurisdiksiyasına tabe olmağı qəbul edirlər.

Sayt ABŞ-ın ixrac nəzarəti qanunlarına tabe ola bilər və digər ölkələrdə ixrac və ya idxal qaydalarına tabe ola bilər. Şirkətdən əldə edilmiş ABŞ texniki məlumatlarını və ya bu məlumatlardan istifadə edən hər hansı bir məhsulu Amerika Birləşmiş Ştatları ixrac qanunları və ya qaydalarına zidd olaraq birbaşa və ya dolayı yolla ixrac etməməyi, təkrar ixrac etməməyi və ya köçürməməyi qəbul edirsiniz.

Şirkət Bölmə 10.8-dəki ünvanda yerləşir. Bir Kaliforniya sakinisinizsə, Kaliforniya İstehlakçı İşləri Departamentinin İstehlak Məhsulları Bölməsinin Şikayətlərə Yardım Birliyinə şikayətlərini Sacramento, CA 95814, 400 R Street, ya da (800) 952-5210 nömrəli telefonla yazılı əlaqə quraraq şikayət edə bilərsiniz.

Elektron rabitə. Sizlə Şirkət arasındakı ünsiyyətlər, Saytdan istifadə etməyiniz və ya bizə e-poçt göndərməyiniz, ya da Saytda bildiriş göndərməsi və ya sizinlə e-poçt vasitəsilə əlaqə qurmağınızdan asılı olmayaraq elektron vasitələrdən istifadə edir. Müqavilə məqsədləri üçün siz (a) Şirkətdən elektron formada rabitə almaq üçün razılığınızı verirsiniz; və (b) Şirkət tərəfindən sizə təqdim olunan bütün şərt və şərtlərin, razılaşmaların, bildirişlərin, açıqlamaların və digər xəbərləşmələrin elektron formada yazılı surətdə olsaydı, bu kommunikasiyaların yerinə yetirəcəyi qanuni öhdəliyi elektron şəkildə yerinə yetirməsini qəbul etmək.

Bütün şərtlər. Bu Şərtlər Saytın istifadəsi ilə bağlı sizinlə bizim aramızdakı bütün razılaşmanı təşkil edir. Bu Şərtlərin hər hansı bir hüququ və ya müddəasını həyata keçirməməyimiz və ya tətbiq etməməyimiz bu hüquqdan və ya müddəadan imtina kimi fəaliyyət göstərməyəcəkdir. Bu Qaydalardakı bölmə başlıqları yalnız rahatlıq üçündür və heç bir qanuni və ya müqavilə təsiri yoxdur. "Daxil olmaqla" sözü "məhdudiyyətsiz daxil olmaqla" deməkdir. Bu Şərtlərin hər hansı bir müddəası etibarsız və ya icra edilməz sayılırsa, bu Şərtlərin digər müddəaları düzəldilməyəcək və etibarsız və ya icra olunmayan müddəalar qanunla icazə verilən maksimum dərəcədə etibarlı və tətbiq edilə bilən şəkildə dəyişdirilmiş sayılacaqdır. Şirkətlə münasibətiniz müstəqil bir podratçı ilə əlaqəlidir və tərəflərdən heç biri digərinin agenti və ya ortağı deyil. Bu Şərtlər və buradakı hüquq və öhdəlikləriniz Şirkət tərəfindən əvvəlcədən yazılı razılıq verilmədən sizin tərəfinizdən təyin edilə bilməz, subpodrat müqaviləsi verilə bilməz və ya başqa bir şəkildə verilə bilməz və yuxarıdakıları pozaraq hər hansı bir tapşırıq, subpodrat, nümayəndəlik və ya köçürmə cəhdləri etibarsız olacaq və boşluq. Şirkət bu Şərtləri sərbəst şəkildə təyin edə bilər. Bu Şərtlərdə göstərilən şərtlər vəsifələr üçün məcburidir.

Məxfiliyiniz. Xahiş edirik Gizlilik Siyasətimizi oxuyun.

Müəllif hüquqları / Ticarət markası haqqında məlumat. Müəllif hüquqları ©. Bütün hüquqlar qorunur. Saytda nümayiş olunan bütün ticarət nişanları, loqotiplər və xidmət markaları bizim və ya digər üçüncü şəxslərin mülkiyyətidir. Əvvəlcədən yazılı razılığımız və ya Markalara sahib ola biləcək üçüncü şəxslərin razılığı olmadan bu Markalardan istifadə etməyinizə icazə verilmir.

Əlaqə məlumatı

Ünvan: Bakı, Azərbaycan

Elektron poçt: job@div.az

Bu səhifə ingilis dilindən tərcümə edilmişdir